นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้กำลังใจ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยนายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าให้กำลังใจ นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการเข้ารักษาอาการป่วย ณ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559