นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดลำปาง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. ค่าสูงสุด ณ สถานีตรวจวัดตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วัดค่าฝุ่นได้ 62 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีส้ม “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ”

จึงขอเตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์

...ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลนครลำปาง...