นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

กกต.ลำปาง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายชนวิท พิมพิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมรับทราบระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจป้องกันการกระทำผิดในการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้