นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล) โดยวิธีคัดเลือก