นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

"ดนตรี ลีลาศ เพื่อสุขภาพ" ประจำเดือนมกราคม 2559

บรรยายกาศกิจกรรม "ดนตรี ลีลาศ เพื่อสุขภาพ" ประจำเดือนมกราคม 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00-22.น ณ ข่วงนคร เทศบาลนครลำปาง

"ดนตรี ลีลาศ เพื่อสุขภาพ" ประจำเดือนมกราคม 2559