นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนนาก่วมเหนือ ตั้งแต่ถนนนาก่วมถึงถนนพหลโยธิน ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา เป็นผู้รับจ้าง