นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนบุญศิริ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๘๒/๑ ถนนพหลโยธิน ถึงบ้านเลขที่ ๓๑/๓ ซอย ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)