นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 2 มีนาคม 2564

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 จังหวัดลำปาง วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ค่าสูงสุด ณ สถานีตรวจวัดอากาศตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วัดค่าฝุ่นได้ 121 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์สีแดง “มีผลกระทบต่อสุขภาพ”

จึงขอเตือนประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากาก N95 ทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน งดกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็น หากมีอาการผิดปกติควรพบแพทย์

...ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลนครลำปาง...