นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถนนสายวัฒนธรรม ถนนพื้นเมืองของจาวลำปาง

"ถนนสายวัฒนธรรม ถนนพื้นเมืองของจาวลำปาง" เจินทุกท่านมาเดินแอ่วเลือกชมสินค้า อาหาร ของฝาก ของที่ระลึกแบบบ้านๆ พร้อมชมก๋านแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง กู่เเลงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป๋นต้นไปเจ้า และแลงวันศุกร์นี้ก็ยังมีก๋านจัดแสดงมหกรรมโคมล้านนาฯ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางแหมตวยเจ้า :) Lampang Tourist Thailand Sodsri Kattiyawong Narisara Hongsakul เทศบาล นครลำปาง

ถนนสายวัฒนธรรม ถนนพื้นเมืองของจาวลำปาง