นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่บ้้านเลขที่ ๕๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑ ถนนประตูม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)