นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนงดการให้เงินขอทาน

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดเว้นการให้เงินขอทาน หรือตักเตือนผู้กระทำการขอทานไม่ให้ทำการขอทานในพื้นที่ เพื่อเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดลำปาง ผู้แสวงหาประโยชน์จากผู้กระทำการขอทาน ต้องระวางโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ

หากพบเห็นผู้ทำการขอทานและการกระทำที่เข้าข่าย ติดต่อสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร. 1300