นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

“เดิน กิน ชิม เที่ยว ฮิมน้ำวังจังหวัดลำปาง Walking Street"

จังหวัดลำปางขอเชิญชวนชาวลำปาง และนักท่องเที่ยว ได้ร่วมเดิน กิน ชิม เที่ยว และอิ่มอร่อยจับจ่ายซื้อของดีของเด่น ทั้งสินค้า OTOP, สินค้าทางวัฒนธรรม, สินค้าเกษตรแปรรูป, สินค้าเกษตรอินทรีย์พืชผักผลไม้สดปลอดสารพิษ, การจำหน่ายอาหารประจำถิ่น สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 – 22.00 น. ณ ถนนริมแม่น้ำวัง ตั้งแต่บริเวณสะพานช้างเผือก หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยาวต่อเนื่องไปจนถึง สะพานรัษฎาภิเศก