นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

เชิญร่วมงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี May Series 2021

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมจัดโครงการ May Series 2021 ประกอบด้วยงาน Education Next Forum 2021, Healthcare Technology Summit 2021, Al & loT Summit 2021, Smart City Summit 2021 และ SME Smart Manufacturing 2021 เป็นการจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี

กำหนดจัดงานวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.conferencethaiseries.com/