นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนจามเทวีและกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ระดับท้องถิ่น)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 9.00น. กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนจามเทวีและกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ระดับท้องถิ่น) เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี แปดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดศรีบุญโยง ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยภายในงานมีการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง และได้รับเกียรติจาก นางพรพรรณ ป้อมสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง ปัจจัยความเสี่ยงของโรคเบาหวานและความดันสูง อีกด้วย

กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนจามเทวีและกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ระดับท้องถิ่น)