นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 (งานงวดเดียว) โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอาลัมภางค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัญชรา การค้า เป็นผู้รับจ้าง