นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

104 ปี “สะพานรัษฎาภิเศก” แลนด์มาร์กทรงเสน่ห์คู่เมืองลำปาง

จากเดือนมีนาคม พ.ศ. 2460 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 “สะพานรัษฎาภิเศก” หรือ “สะพานขาว” มีอายุครบ 104 ปีแล้ว สะพานสีขาวโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ด้วยรูปทรงโค้งคันธนูรวม 4 โค้ง และมีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงความเป็นมาอยู่หลายประการได้แก่ “เสาสี่ต้น” ซึ่งตั้งอยู่ตรงหัวสะพานฝั่งละสองต้น เปรียบดังความมั่นคงแข็งแรงและสง่างาม “พวงมาลายอดเสา” บนยอดเสาทั้งสี่ด้านของเสาทั้งสี่ต้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 “ครุฑหลวงสีแดง” ประดับอยู่กลางเสาด้านหน้าทุกต้นทั้งสองฝั่งหัวสะพาน บ่งบอกถึงตราสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามสมัยรัชกาลที่ 6 และ “ไก่ขาว” ที่ประดับตรงกลางเสาด้านข้างทุกต้นทั้งสองฝั่งหัวสะพาน คือสัญลักษณ์ประจำนครลำปางนั่นเอง