นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2564

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2564 ในระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2564 ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียม ลำปาง) ลานศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง และข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อส่งเสริมรักษา และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป

โดยในปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่วันที่

9 เมษายน 2564 ช่วงเช้าพิธีบวงสรวง “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” และมหกรรม “2 ทศวรรษแห่งการอนุรักษ์ก๋องปู่จานครลำปาง” ณ ลานศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง

10 เมษายน 2564 ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียม ลำปาง)

ช่วงบ่าย พิธีเปิด “ข่วงแก้วเวียงละกอน”

ช่วงเย็น พิธีเปิดนิทรรศการ “2 ทศวรรษแห่งการอนุรักษ์ก๋องปู่จานครลำปาง”

และพิธีเปิดงานประเพณี “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2564

11 เมษายน 2564

ช่วงเช้า ชมนิทรรศการ “2 ทศวรรษแห่งการอนุรักษ์ก๋องปู่จานครลำปาง” ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียม ลำปาง)

ช่วงเย็น ชมการประกวด “เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง” ประจำปี 2564 ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา

12 เมษายน 2564

ช่วงเช้า พิธีอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าจากวัดพระธาตุลำปางหลวง สู่ลานศาลหลักเมือง

ช่วงบ่าย ชม“ขบวนแห่สลุงหลวง” จากวัดปงสนุก สู่ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียม ลำปาง)

ช่วงเย็น พิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์เย็น และสรงน้ำพระแก้วดอนเต้า ณ ลานศาลหลักเมือง

13 เมษายน 2564

ช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตร รับพรปีใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และสักการระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำปาง ณ ลานศาลหลักเมือง

ช่วงบ่าย ชมขบวนแห่ปีใหม่เมืองนครลำปาง และขบวนแห่จุมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองลำปาง ณ บริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม สามแยกเก๊าจาว มายังข่วงนคร และสิ้นสุดขบวนแห่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาให้ชมตลอดงาน

จัดโดย​ เทศบาลนคร​ลำปาง​ ร่วมกับ​จังหวัดลำปาง​ สำนักงานวัฒนธรรม​จังหวัด​ลำปาง​ องค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​ลำปาง​ ปตท.​ และหน่วยงาน​ องค์กร​เอกชน​ เครือข่ายภาคประชาชน​ชาวลำปาง.

หมายเหตุ : 1. ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

2. ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

- โปรดสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง

- โปรดเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น