นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสด เสวนาวิชาการ “วิสัยทัศน์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เทศบาลนครลำปาง 2564”

กลุ่มศึกษาการกระจายอำนาจและการเมืองท้องถิ่น ลำปาง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จัดโครงการเวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง วิสัยทัศน์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เทศบาลนครลำปาง 2564 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวลำปาง และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกตั้ง

เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook : PR เทศบาลนครลำปาง ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 – 20.00 น.