นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภสิริก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง