นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานกำจัดวัชพืชในแม่นำวัง ตั้งแต่หลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ดลำปาง ถึงหลังวัดเกาะวาลุการาม

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนการโยธา เทศบาลนครลำปาง นำเครื่องจักรดำเนินการกำจัดวัชพืช (ผักกาดน้ำ สาหร่ายหางกระรอกและผักตบชวา) ตั้งแต่บริเวณหลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ดลำปาง ถึงบริเวณหลังวัดเกาะวาลุการาม ระยะทางประมาณ 700 เมตร โดยทำการตักขุดให้วัชพืชหลุดออกจากพื้นทราย และใช้รถแทรกเตอร์ดันรวมกองเข้าฝั่งผึ่งให้สะเด็ดน้ำ เพื่อรอขนถ่ายไปยังลานหมักปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้ ตามนโยบายของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมกันติดตามการดำเนินงานดูแลรักษาแม่น้ำวังต่อไป