เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งวดสุดท้าย (งานงวดเดียว) งานก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนประตูม้า ซอย ๑ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๖/๓ ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย หจก.แอ๊ดมิน คอนสตรัคชั่น  เป็นผู้รับจ้าง