นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานกำจัดวัชพืชในแม่นำวัง ...แม่น้ำวังจะต้องกลับมาใสสะอาด

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนการโยธา เทศบาลนครลำปาง นำเครื่องจักรดำเนินการกำจัดวัชพืช (ผักกาดน้ำ สาหร่ายหางกระรอกและผักตบชวา) อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บริเวณหลังโรงพยาบาลแวนแซนต์วูร์ดลำปาง ถึงบริเวณหลังวัดเกาะวาลุการาม ระยะทางประมาณ 700 เมตร โดยทำการตักขุดให้วัชพืชหลุดออกจากพื้นทราย และใช้รถแทรกเตอร์ดันรวมกองเข้าฝั่งผึ่งให้สะเด็ดน้ำ เพื่อรอขนถ่ายไปยังลานหมักปุ๋ยที่จัดเตรียมไว้

โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และนายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมกันลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานดูแลรักษาแม่น้ำวังเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้แม่น้ำวังกลับมาใสสะอาดดังเดิม