นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

เทศบาลนครลำปาง ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เนื่องจากช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงปกติ จึงเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้ง จึงขอให้พี่น้องประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เคารพวินัยทางจราจรและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

...ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครลำปาง...