นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

แจ้งปิดถนนบุญโยง เพื่อปรับปรุงผิวจราจร

เทศบาลนครลำปาง ได้ทำโครงการปรับปรุงถนนบุญโยง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 4 ถึงบริเวณวัดศรีบุญโยง จึงจะปิดถนนบริเวณดังกล่าวเพื่อจะทำการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ...โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง ขออภัยในความไม่สะดวก...