นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมใจออกมาใช้สิทธิอย่างสุจริตโปร่งใส

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายวิเชียร บุตรศรี ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง กล่าวให้โอวาทแก่คณะทำงาน ก่อนที่นายชาตรี สุขารมย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง จะนำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครลำปาง ร่วมเดินขบวนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปาง เพื่อรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริตโปร่งใส ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้