นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลนครลำปาง ณ ถนนสายวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก นายชาตรี สุขารมย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครลำปาง ให้ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง และนายกเทศมนตรีนครลำปาง ณ ถนนสายวัฒนธรรม เพื่อรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริตโปร่งใส ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้