นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งวดสุดท้าย (งานงวดเดียว) งานก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย ๕ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๑ ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย หจก.ลำปางบุญรักษ์ เป็นผู้รับจ้าง