นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมสรงน้ำพระแก้วดอนเต้า

วันที่ 12 เมษายน 2564

เวลา 07.30 น. - ตั้งขบวนอัญเชิญพระแก้วดอนเต้า เคลื่อนจากสำนักงานเทศบาลนครลำปางไปวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคาและอัญเชิญสู่นครลำปาง ผ่านสี่แยกดอนปานเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประสานไมตรีถึงสามแยกเก๊าจาวเลี้ยวขวาผ่านถนนท่าคราวน้อยถึงสามแยกหน้าวิทยาลัยเทคนิค เลี้ยวซ้ายผ่านสะพานพัฒนาภาคเหนือ เข้าถนนจามเทวีผ่านเข้าถนนประตูม้าถึงสามแยกวัดช่างแต้มเลี้ยวซ้ายเข้าวัดพระแก้วดอนเต้า หยุดทำพิธีสักการะแล้วออกจากประตูวัดเข้าสู่ถนนท่ามะโอข้ามสะพานเขลางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบุญวาทย์ผ่านหน้าอำเภอเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนไปรษณีย์ เข้าสู่บริเวณลานศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

เวลา 15.00 น. - ขบวนแห่สลุงหลวงเคลื่อนจากวัดปงสนุก ผ่านสะพานรัษฎาภิเษก และเลี้ยวขวาเข้าถนนทิพย์ช้าง เลี้ยวอ้อมห้าแยกหอนาฬิกา ผ่านตลาดเทศบาลเลี้ยวขวาเข้าสู่บริเวณลานหน้าศาลหลักเมือง

เวลา 16.30 น. - การแสดงตีกลองปูจา รับขบวนอัญเชิญพระแก้วดอนเต้า และขบวนสลุงหลวง

เวลา 17.00 น. - ประกอบพิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์เย็น และสรงน้ำพระแก้วดอนเต้า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง

เวลา 21.00 น. - อัญเชิญพระแก้วดอนเต้า จากลานหน้าศาลหลักเมืองขึ้นประดิษฐาน ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

 

วันที่ 13 เมษายน 2564

เวลา 06.30 น. - อัญเชิญพระแก้วดอนเต้า จากห้องประชุมราชาวดี มาประดิษฐาน ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง หลังจากนั้นถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาต ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)

เวลา 07.00 น. - ประกอบพิธีทางศาสนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง ต่อมาเจ้าคณะจังหวัดลำปางกล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรปีใหม่เมือง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอวยพรปีใหม่เมือง หลังจากนั้นทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ณ ถนนไปรษณีย์ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

เวลา 13.00 น. - พิธีปล่อยขบวนแห่ปีใหม่เมืองและขบวนแห่จุมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ณ บริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม ถนนประสานไมตรี แล้วเคลื่อนขบวนไปตามถนนประสานไมตรี เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกดอนปาน เข้าสู่ถนนฉัตรไชยเลี้ยวขวาที่หอนาฬิกา ตามถนนบุญวาทย์ สิ้นสุดขบวนแห่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

เวลา 17.00 น. - เคลื่อนขบวนอัญเชิญองค์พระแก้วดอนเต้า จากหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง

**ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง เว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น