เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบุญศิริ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๘๒/๑ ถนนพหลโยธิน ถึงบ้านเลขที่ ๓๑/๓ ถนนนาก่วม ซอย ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)