นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2564

วันที่ 10 เมษายน 2564

เวลา 13.00 น. - ชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 13 อำเภอ และกาดหมั้วคัวเมือง “ข่วงแก้วเวียงละกอน”

เวลา 15.00 น. - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ฟ้อนเล็บ ฟ้อนจ้อง ฟ้อนสลุงละกอน และรับชมวงดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง วงค์ตวาทยทิพย์

เวลา 17.30 น. - พิธีเปิด “ข่วงแก้วเวียงละกอน” โดย นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม กลองสะบัดชัย และ งามลำปางเขลางค์นคร

เวลา 19.00 น. - พิธีเปิดงาน “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2564” โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมรับชมการแสดงแสง สี เสียง “สลุงหลวง ปีใหม่เมือง นครลำปาง”

เวลา 21.00 น. - รับชมการบรรเลงดนตรีร่วมสมัย “วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง”

 

วันที่ 11 เมษายน 2564

เวลา 09.00 น. - การประกวดทำแกงฮังเลดั้งเดิมและการประกวดตกแต่งขันโตกอัตลักษณ์พื้นถิ่นลำปาง

เวลา 11.00 น. - ประกาศผลการประกวดทำแกงฮังเลดั้งเดิม พร้อมมอบรางวัล

เวลา 13.00 น. - ชมข่วงแก้วเวียงละกอน

เวลา 15.00 น. - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ฟ้อนเล็บ ฟ้อนขันดอก ฟ้อนวี ฟ้อนงามลำปางเขลางค์นคร และรับฟังการบรรเลงดนตรีพื้นเมืองสะล้อ ซอ ซึง

เวลา 18.30 น. - ประกวดบ่าวน้อย-สาวน้อย ปี๋ใหม่เมืองเวียงละกอน

เวลา 21.00 น. - ประกาศผลการประกวดบ่าวน้อย-สาวน้อย ปี๋ใหม่เมืองเวียงละกอน

 

วันที่ 12 เมษายน 2564

เวลา 07.30 น. - ตั้งขบวนอัญเชิญพระแก้วดอนเต้า เคลื่อนจากสำนักงานเทศบาลนครลำปางไปวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคาและอัญเชิญสู่นครลำปาง ผ่านสี่แยกดอนปานเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประสานไมตรีถึงสามแยกเก๊าจาวเลี้ยวขวาผ่านถนนท่าคราวน้อยถึงสามแยกหน้าวิทยาลัยเทคนิค เลี้ยวซ้ายผ่านสะพานพัฒนาภาคเหนือ เข้าถนนจามเทวีผ่านเข้าถนนประตูม้าถึงสามแยกวัดช่างแต้มเลี้ยวซ้ายเข้าวัดพระแก้วดอนเต้า หยุดทำพิธีสักการะแล้วออกจากประตูวัดเข้าสู่ถนนท่ามะโอข้ามสะพานเขลางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบุญวาทย์ผ่านหน้าอำเภอเมือง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนไปรษณีย์ เข้าสู่บริเวณลานศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

เวลา 15.00 น. - ขบวนแห่สลุงหลวงเคลื่อนจากวัดปงสนุก ผ่านสะพานรัษฎาภิเษก และเลี้ยวขวาเข้าถนนทิพย์ช้าง เลี้ยวอ้อมห้าแยกหอนาฬิกา ผ่านตลาดเทศบาลเลี้ยวขวาเข้าสู่บริเวณลานหน้าศาลหลักเมือง

เวลา 17.00 น. - ประกอบพิธีทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์เย็น และสรงน้ำพระแก้วดอนเต้า โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง

เวลา 21.00 น. - อัญเชิญพระแก้วดอนเต้า จากลานหน้าศาลหลักเมืองขึ้นประดิษฐาน ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

 

วันที่ 13 เมษายน 2564

เวลา 06.30 น. - อัญเชิญพระแก้วดอนเต้า จากห้องประชุมราชาวดี มาประดิษฐาน ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง หลังจากนั้นถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาต ณ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)

เวลา 07.00 น. - ประกอบพิธีทางศาสนา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน ณ ลานหน้าศาลหลักเมือง ต่อมาเจ้าคณะจังหวัดลำปางกล่าวสัมโมทนียกถา ให้พรปีใหม่เมือง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอวยพรปีใหม่เมือง หลังจากนั้นทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ณ ถนนไปรษณีย์ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง

เวลา 13.00 น. - พิธีปล่อยขบวนแห่ปีใหม่เมืองและขบวนแห่จุมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ณ บริเวณหน้าร้านเยื้อนสยาม ถนนประสานไมตรี แล้วเคลื่อนขบวนไปตามถนนประสานไมตรี เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกดอนปาน เข้าสู่ถนนฉัตรไชยเลี้ยวขวาที่หอนาฬิกา ตามถนนบุญวาทย์ สิ้นสุดขบวนแห่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล)

เวลา 17.00 น. - เคลื่อนขบวนอัญเชิญองค์พระแก้วดอนเต้า จากหน้าโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) ไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง

 

**ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง เว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น