นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง" ประจำปี ๒๕๖๔

 

จังหวัดลำปาง กำหนดจัดงานแถลงข่าวงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง" ประจำปี ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องมัลติมีเดีย พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง) ตามกำหนดการ ดังนี้

- ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง

- ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๐ น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ นำเข้าสู่การแถลงข่าวออนไลน์ “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ๒๕๖๔” จากนั้นชมการแสดงเปิด ชุด “ลำปางมนต์เมืองฝัน ความทรงจำ ประทับใจ”

- ๑๖.๑๐ – ๑๖.๔๕ น. แถลงข่าวออนไลน์งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ๒๕๖๔ โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วย นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง และ นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานลำปาง

- ๑๖.๔๕ – ๑๗.๐๐ น. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

- ๑๗.๐๐ น. ผู้แถลงข่าวถ่ายภาพร่วมกัน / เสร็จสิ้นพิธีการ

หมายเหตุ

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒. การแต่งกายชุดพื้นเมือง พื้นถิ่น ผ้าไทย สุภาพ

๓. รับชมการ Live สดผ่าน ๓ ช่องทาง ได้แก่ เพจ : สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง เพจ : สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ๒๕๖๔ และ เทศบาลนครลำปาง เว็บเพจ