นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.นิมิตร จิวะสันติการ ว่าที่นายกเทศมนตรีนครลำปาง (อย่างไม่เป็นทางการ)