นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

"งดจัด" การประกวด "เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง"

 

เทศบาลนครลำปาง "งดจัด" การประกวด "เทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวง" ด้วยตระหนักและเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวลำปาง เรื่องการประกวดดังกล่าว จะมีผู้เข้าร่วมประกวดตลอดจนพี่เลี้ยงผู้เข้าประกวด เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ ซึ่งผู้รับผิดชอบไม่สามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเหนือการควบคุมได้ ประกอบผู้ที่เข้าชมการประกวดที่มาจากหลากหลายพื้นที่หรือภายในจังหวัดลำปาง

อีกทั้งพื้นที่ในการประกวดเป็นพื้นที่ที่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานสามารถมาได้ทั่วทุกทิศทุกทางที่อาจจะไม่สามารถคัดกรองได้อย่างทั่วถึง หากเกิดการติดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า-19 จะเกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยตรง เทศบาลนครลำปางไม่สามารถให้พี่น้องประชาชนเกิดความเสี่ยงได้ จึงขอยกเลิกการประกวดเทพบุตร-เทพธิดาสลุงหลวงประจำปี 2564

แต่ในส่วนของการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2564 ยังคงจัดงานขึ้นเหมือนเดิม ในระหว่างวันที่ 10 – 13 เมษายน 2564 ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียม ลำปาง) และ ลานศาลหลักเมืองลำปาง

 

จัดโดย เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ปตท. และหน่วยงาน องค์กรเอกชน เครือข่ายภาคประชาชนชาวลำปาง.