นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายชาตรี สุขารมย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลนครลำปาง

 

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายชาตรี สุขารมย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในฐานะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลนครลำปาง ภายหลังจากดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีนครลำปางเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาว่า​ สำหรับ การเลือกตั้งฯ ที่ผ่านมาถือว่า ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในเขตเทศบาลนครลำปางมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 42,139 คน มีผู้มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ จำนวน 25,527 คน คิดเป็นร้อยละ 60.58 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

โดยแบ่งเป็นบัตรดี จำนวน 23,721 บัตร คิดเป็นร้อยละ 92.93 บัตรเสีย จำนวน 475 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.86 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 1,331 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.21 ในนามของเทศบาลนครลำปาง ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ ขอบคุณพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน​ และขอแสดงความยินดี​กับ​ ดร.นิมิตร​ จิวะสันติ​การ​ ว่าที่นายก​เทศมนตรี​นครลำปางมา ณ โอกาสนี้ด้วย.