เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนวังเหนือ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๒๕/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)