นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี ๒๕๖๔

เชิญเที่ยวงานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2564" วันที่ 10 - 13 เมษายน 2564 ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง (มิวเซียมลำปาง)