นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือผู้ที่ไปเที่ยวร้าน DOPE ในวันที่ 3 เม.ย. 64 ช่วงเวลาประมาณ 21.00 - 24.00 น. ให้ไปแสดงตัวและรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่โรงพยาบาลของรัฐ

ขอความร่วมมือผู้ที่ไปเที่ยวร้าน DOPE ในวันที่ 3 เม.ย. 64 ช่วงเวลาประมาณ 21.00 - 24.00 น. ให้ไปแสดงตัวและรับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ที่โรงพยาบาลของรัฐ

 

Cr. ศูนย์ข้อมูล Covid-19 จังหวัดลำปาง