นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 8 ของจังหวัดลำปาง ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด

Cr. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง