นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนเทศบาล 1 ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One

โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการ รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนเทศบาล 1 ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One