นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดโครงการ D.A.R.E. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

นางจันทร์สม เสียงดี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จหลัก สูตร “โครงการ D.A.R.E. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน” ซึ่งเป็นโครงการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) และโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.สิทธิชัย มูลเมือง รองสารวัตรกองกำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง เข้าดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวน 119 คน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้จักวิธีหลีกเลี่ยง และปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบชีวิตตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) จังหวัดลำปาง

พิธีปิดโครงการ D.A.R.E. การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน