นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดการประกวดแกว่งแขนลดพุง

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ทำพิธีเปิดการประกวดการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง เทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาลนครลำปาง ก่อนจะเริ่มการแข่งขันได้ร่วมแกว่งแขนพร้อมกัน

ดร.กิตติภูมิ กล่าวว่า การออกกำลังกายถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับร่างกายอย่างมาก ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ส่งผลให้ร่างกายมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอดทน ให้ปอด หัวใจ และระบบไหลเวียนของเลือด รวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นการช่วยเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ การออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง จึงถือเป็นนวัตกรรมการออกกำลังกายเกิดการกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้น การที่ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ทำให้สามารถสร้างกระแสการออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลงให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี การได้ชมบูธนิทรรศการและรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้

นายพงค์กร รัตนประเวศน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในนามผู้จัดการจัดประกวดการออกกำลังกาย โดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง เทศบาลนครลำปาง กล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า คนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีการออกกำลังกายเพียงร้อยละ 25.72 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งไว้ร้อยละ 60

เทศบาลนครลำปางจึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายมากขึ้น โดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง ซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกกำลังกายที่ผสมผสานกันทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว และมีความสนุกสนาน ทำให้ผู้ออกกำลังกายมีความสุข อีกทั้งการรวมทีมเพื่อประกวดและแข่งขันสามารถสร้างกระแสและกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกาย ได้มากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการมหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชน เทศบาลนครลำปาง ในวันที่ 19 และ 20 มกราคม 2559

โดยในวันที่ 19 มกราคม 2559 มีการประกวดออกกำลังกายโดยการแกว่งแขนประกอบเสียงเพลง ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด 11 โรงเรียน ชุมชน 16 ชุมชน รวมจำนวน 27 ทีม และได้รับความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินการประกวดจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา และในวันที่ 20 มกราคม 2559 เป็นพิธีเปิดโครงการมหกรรมอนามัยดี ชีวีมีสุข เพื่อคืนความสุขให้แก่ประชาชน เทศบาลนครลำปาง ปี 2559 อย่างเป็นทางการ โดยจะมีการแกว่งแขนพร้อมกัน จำนวน 2,000 คน ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร นอกจากนี้ ภายในงานยังมี กิจกรรมการจัดบูธนิทรรศการและให้บริการด้านสุขภาพวัดความดัน,วัดค่า BMI แนะนำให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตรวจสารปนเปื้อน สารพิษในเลือดของหน่วยงาน และชุมชนมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสมุนไพรเพื่อสุข จัดจำหน่ายในราคาประหยัดด้วย

เทศบาลนครลำปาง จัดการประกวดแกว่งแขนลดพุง