เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมระบบ ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น