นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนประตูม้า จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ชุมชนประตูม้า ประจำปี 2559 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนชุมชนประตูม้า ร่วมกันทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ชุมชนประตูม้า เทศบาลนครลำปาง

ชุมชนประตูม้า จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559