นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนนาก่วมเหนือ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

นายสุวรรณ นครังกุล รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ชุมชนนาก่วมเหนือ ประจำปี 2559 พร้อมด้วยประชาชนชุมชนนาก่วมเหนือร่วมกันทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดนาก่วมเหนือ เทศบาลนครลำปาง

ชุมชนนาก่วมเหนือ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559