นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณสื่อมวลชน

นางนพวรรณ ธนะสุวัตถิ์ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2559 ให้กับสื่อมวลชนในจังหวัดลำปาง ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท.ลำปาง FM 97.0 MHz อสมท. ลำปาง FM. 99.0 MHz 
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ประจำจังหวัดลำปาง หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ หนังสือพิมพ์เอกราช หนังสือพิมพ์คนเมืองเหนือ เขลางค์นครเคเบิลทีวี KTV และมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

เทศบาลนครลำปาง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอบคุณสื่อมวลชน