นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25

ดร.กิตติภูมิ  นามวงค์  นายกเทศบาลนครลำปาง ร่วมงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25 ณ อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง

แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25