นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง

เทศบาลนครลำปางได้จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง ณ ห้องประชุมราชาวดี ซึ่งนางวรรณศรี อินทราชา ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้เสนอการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติการเทศบาลนครลำปางกับหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีที่ปรึกษานายกฯ และรองนายกเทศมนตรีฯ ลงนามเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามฝ่ายต่างๆ  ได้แก่ ปลัดเทศบาลนครลำปาง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รวมถึงหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หลังจากเสร็จสิ้นการลงนามนายกเทศมนตรีฯ ได้นำคณะบริหารทุกฝ่ายร่วมบันทึกภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก ในวันที่ 20 มกราคม 2559

พิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการเทศบาลนครลำปาง