นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกาศจากเทศบาล

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1 และงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงอาคารเรียนมัธยมภายในชั้น 1 เป็นห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด รวยแน่ เป็นผู้รับจ้าง