นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชำระภาษียุคใหม่ ปลอดภัยไม่เสี่ยงโควิด

เทศบาลนครลำปาง เปิดช่องทางการชำระภาษีด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

ชื่อบัญชีเทศบาลนครลำปาง

หมายเลขบัญชี 503-1-02412-7

ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์

เมื่อท่านทำการโอนชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บเอกสารการโอนไว้เป็นหลักฐาน แล้วโทรแจ้งยอดชำระ พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล ของผู้ชำระภาษี ได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 054-237285

หรืออีเมล์ taxlocal2@gmail.com

หรือเฟซบุ๊ก ภาษีเทศบาลนครลำปาง Link :

https://www.facebook.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87-255126698359565/

ทางเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาได้

...ท้องถิ่นดีภาษีช่วย ท้องถิ่นสวยภาษีสร้าง...