นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมชนสิงห์ชัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมด้วยุนางประนอม นามวงค์ ภริยา พร้อมด้วยประชาชนชุมชนสิงห์ชัยร่วมกันทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ชุมชนสิงห์ชัย เทศบาลนครลำปาง

ชุมชนสิงห์ชัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559